Hur fungerar ett webbhotell?

Ett webbhotell består av minst en server som förhoppningsvis är placerad i ett datorcenter där rätt temperatur kan hållas och med redundans för ström och nätverk.

Redundans används för att hålla en hög tillgänglighet på hemsidorna hos webbhotellet. Om elnätet exempelvis får problem så kan dieselgeneratorer driva webbhotellets servrar under den tid det saknas el. Det samma gäller om en Internetleverantör får problem så kan redundans med uppkoppling mot flera Internetleverantörer hjälpa.

Det är givetvis svårt att erbjuda samma tillgänglighet för hemsida hemifrån eller från kontoret och där av också syftet med ett datacenter. Webbhotellet som kan ta in många kunder på varje server gör dessutom att kostnaden håller sig inom rimliga nivåer.

För att ett webbhotell ska fungera korrekt behövs nätverkstjänster (serverapplikationer) som webbserver, FTP-server, DNS och oftast en E-postserver och databastjänst. I många fall körs många fler tjänster än så men dessa är de mest kritiska tillsammans med en brandvägg.

Olika webbhotell löser uppgiften på olika sätt. Exempelvis lägger vissa webbhotell alla tjänster på en och samma server. När servern inte har kapacitet att ta emot fler kunder så öppnas en ny server för att ta hand om nya kunder.

Andra webbhotell delar upp tjänsterna på olika serverar. Exempelvis kanske de kör webbservern och FTP-servern på samma maskin, men lägger E-postservern, Databasserver, och DNS-servern på separata maskiner. Fördelen med detta upplägg är att E-postservern fortfarande fungerar om det blir driftproblem med webbservern och vice versa.

Det finns givetvis mer komplexa lösningar och molntjänster men det skulle göra denna förklaring mycket mer djupgående.

Hur det fungerar för dig som webbhotellskund?

För dig som webbhotellkund fungerar ett webbhotell på så sätt att du genom FTP laddar upp filer till webbhotellets server. Du kan läsa mer om hur du gör detta här.

När filerna för hemsidan väl är uppladdat går de att komma åt genom det domännamn du beställt när du köpte webbhotellet. Om du redan har ett befintligt domännamn så måste du först peka domännamnet mot webbhotellets DNS-server. Den informationen får du oftast direkt av webbhotellet efter beställning.

Genom webbhotells kontrollpanel kan du sedan enkelt skapa e-postadress och skapa databaser.