PHP 5.5 Lanserat – Här är nyheterna

php-5.5.0Den 20 Juni 2013 lanserades PHP version 5.5.0 med en hel del nyheter och förändringar. Utvecklingen av PHP går ständigt framåt och för dig som utvecklare innebär det att du bör hålla kolla på vad som läggs till, men framför allt vad som försvinner och ändras i PHP. Funktioner, klasser och uttryck förändras och det är viktigt att följa med så framtida versioner av PHP inte sätter stopp för ens projekt.

Läs mer

Introduktion till att använda ImageMagick i PHP

imagemagickImageMagick är en bildbehandlare, eller egentligen en samling av program som anropas med kommandon genom t.ex. en kommandotolk för att utföra önskade uppgifter. ImageMagick är väldigt kompetent och kan t.ex. läsa över 200 olika bildformat och manipulera bilder på ett sätt som annars inte är möjligt i PHP med t.ex. GD.

Denna artikel har för avsikt att ge dig en inblick i hur du använder ImageMagick från PHP, vad du bör tänka på och var du kan lära dig mer om att utnyttja ImageMagick till dess fulla potential.

Läs mer

PHP APC – Snabba upp din hemsida med cache

PHP snabbt med acceleratorEn nackdel med PHP jämfört med andra alternativ som t.ex. Dotnet är att kod skriven med PHP kompileras först när när webbservern ska läsa filen och resultatet av kompileringen sparas inte. Om PHP-filen inte ändras så är det egentligen onödigt att kompilera PHP-koden för varje förfrågning webbservern får. Det är här en accelerator för PHP som t.ex. APC (Alternative PHP Cache) kommer in i bilden.

Läs mer

MySQL – Samtidiga läsningar & skrivningar till MyISAM

mysql

MyISAM är en mycket vanlig lagringsmotor att använda sig när man skapar tabeller i MySQL och jag använder den själv väldigt mycket. MyISAM fungerar oftast väldigt bra till de flesta applikationer men har vissa nackdelar jämfört mot andra lagringsmotorer. Avsaknaden till radlåsning och att tabellåsning sker vid infogning av data är något som ofta nämns.

MyISAM har dock möjligheten att skriva data även om en eller flera lås för att läsa data har satts på tabellen.

Läs mer