MySQL – Samtidiga läsningar & skrivningar till MyISAM

mysql

MyISAM är en mycket vanlig lagringsmotor att använda sig när man skapar tabeller i MySQL och jag använder den själv väldigt mycket. MyISAM fungerar oftast väldigt bra till de flesta applikationer men har vissa nackdelar jämfört mot andra lagringsmotorer. Avsaknaden till radlåsning och att tabellåsning sker vid infogning av data är något som ofta nämns.

MyISAM har dock möjligheten att skriva data även om en eller flera lås för att läsa data har satts på tabellen.

Läs mer