Webbhotell med PostgreSQL

postgresqlPostgreSQL är en databashanterare baserad på öppen källkod och den första versionen släpptes redan 1989. PostgreSQL ansågs länge vara en väldigt funktionsrik databas men samtidigt långsammare än MySQL. Idag är inte detta nödvändigtvis sant och många anser att de växt varandra närmare.

Trots att det finns ett bra stöd för använda PostgreSQL i programspråk som PHP och Python så har den aldrig riktigt fått den genomslagskraft för webbapplikationer som MySQL haft. Det är därför mycket få webbhotell erbjuder databashanteraren till sina kunder medan nästan alla webbhotell erbjuder MySQL.

En stor skillnad mellan PostgreSQL och MySQL är att du endast har en databasmotor i den förstnämnda. I MySQL har du möjlighet att själv välja om en tabell ska använda MyISAM, InnoDB eller någon annan motor. Kanske har just denna valmöjlighet haft ett stort inflytande på MySQL genomslag för webbapplikationer. Webbhotellen vill också vara så attraktiva så som möjligt och erbjuder främst det kunderna vill ha.

Om du är på jakt efter ett webbhotell med PostgreSQL så måste du förmodligen titta utanför Sveriges gränser. Ett annat alternativ kan vara att satsa på VPS eller en dedikerad server där du själv kan installera PostgreSQL om du önskar. VPS har blivit mycket billigare tack vare molntjänster och behöver inte bli speciellt dyrt.

Det finns dock många andra webbhotell du kan spana in eller som sagt vända dig till att hosta en egen server.