PHP 5.5 Lanserat – Här är nyheterna

php-5.5.0Den 20 Juni 2013 lanserades PHP version 5.5.0 med en hel del nyheter och förändringar. Utvecklingen av PHP går ständigt framåt och för dig som utvecklare innebär det att du bör hålla kolla på vad som läggs till, men framför allt vad som försvinner och ändras i PHP. Funktioner, klasser och uttryck förändras och det är viktigt att följa med så framtida versioner av PHP inte sätter stopp för ens projekt.

En av de kanske viktigaste förändringarna i PHP 5.5 är att det ursprungliga MySQL-tillägget är markerat som utdaterat och returnerar E_DEPRECATED om du försöker använda det för att ansluta till MySQL. Detta gäller alltså hela biblioteket med funktioner som börjar med mysql_ och det rekommenderas att du använder MySQLi eller PDO_MySQL istället. Du kan fortfarande använda funktionerna men det kommer resultera i ett felmeddelande och i framtiden (nästa version) kommer det tas bort helt och hållet.

Där finns några andra funktioner som också blivit markerade som utdaterat i PHP 5.5 och du kan läsa migreringsguiden till PHP 5.5 för att få reda på alla nya funktioner, klasser och vad som inte längre fungerar.

En stor nyhet med PHP 5.5 är att PHP för första gången har ett officiellt tillägg för att spara en cache av den OP-kod som PHP-koden kompileras om till. Detta snabbare upp PHP väldigt mycket då PHP-koden inte behöver kompileras om vid varje förfrågan. Det har funnits flera varianter på detta tidigare och de flesta webbhotellen kör redan någon form av cache för detta men nu skickas alltså Zend OPcache med som officiellt tillägg för detta. Detta nämnde jag även i min artikel om APC.

Du kan hitta en lista med de mest väsentliga nyheterna i PHP 5.5 här. Det finns en hel del intressanta förändringar som att använda list()-konstruktorn direkt i en foreach-loop, generators och äntligen ett finally-block att använda tillsammans med try-catch.

Webbhotell med PHP 5.5

FS Datas kärlek till PHPAllt för många webbhotell är för långsamma på en övergång till nya PHP-versioner. Jag tycker att webbhotellen har ett ansvar att driva utvecklingen framåt och erbjuda den senaste versionen av PHP till sina kunder. Inga kunder ska givetvis bli tvingade till detta då en migrering kan ställa till problem, men valmöjligheten borde i alla fall finnas där.

Många webbhotell idag tillåter ändå sina kunder att för varje hemsida välja vilken PHP-version de vill köra och jag ser då inget större problem i att ligga på framkanten och erbjuda den senaste versionen heller. Trots detta så är det så vitt jag vet bara FS Data som två veckor efter lanseringen erbjuder PHP 5.5.

Det ska också tilläggas att FS Data har sedan en tid tillbaka låtit sina kunder köra en betaversion av PHP 5.5 vilket gör att de som vill förbereda en migrering har kunnat göra det. Att sedan FS Data var snabba och uppdaterade detta inom ett dygn efter lanseringen av PHP 5.5 kan man inte annat än att tolka som kärlek åt PHP och sina webbhotellskunder.

Lämna en kommentar